KURUMSAL
EKİBİMİZ

DOKTORLARIMIZ

Prof Dr. Volkan Baltacı 

Volkan Baltacı 1964 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi tıp fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Tıbbi Genetik Uzmanlık eğitimini 1993 yılında tamamlamış ve 1999 yılında bu dalda doçentlik ünvanını almış ve Şubat - 2008 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir. Ayrıca 2003 yılında Toksikoloji dalında doktora programını tamamlayan Dr. Baltacı 1993 yılından bu yana 20.000’den fazla hastaya prenatal genetik tanı testi gerçekleştirmiş, 1998 yılından itibaren ise çalışmalarını üreme genetiği ve preimplantasyon genetik tanı alanında yoğunlaştırmış,  bu konuda çok sayıda yerli – yabancı makale yayınlamıştır. Baylor Collage’ta (Houston-USA) üreme genetiği ve preimplantasyon genetik tanı konularında çalışmış olan Dr. Baltacı, Değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak  görev yapmıştır.İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'ndaki görevini 2015 yılında tamamlamıştır.Evli ve iki çocuk babası olan Prof.Dr.Volkan Baltacı halen İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dalında görev yapmaktadır.


Dr. Aysun BALTACI

 1965 yılında İskenderun’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1994 yılında SSK Ankara  Doğumevi’nden Kadın-Doğum uzmanlığımı aldım. (Ama aslına bakarsanız, gerçekten kadın-doğumcu olmam, bebeğimi kucağıma alıp kokladığım zamanlara rastlar. Çünkü o zaman annemi, tüm  anneleri ve kadınları anladım.) Erzurumda yaptığım zorunlu hizmet sonrası, sırasıyla Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gölbaşı Ana Çocuk Sağlığı Merkezi ve Med ART Tıp Merkezinde çalıştım. 2002  yılında Zekai Tahir Burak Doğumevinde Tüp Bebek eğitimimi tamamladım.
 
 Meleklerin yeryüzündeki yansımaları olduğuna inandığım bebekleri, birkaç hücreli embriyo aşamasından gebelik – doğum, doğum sonrası aşamalarına kadar hayranlıkla izlemek… İşte Gen-Art Tüp Bebek Kliniğinde çalışmak, bu lezzeti her daim tatmak demek benim için.

 Türkiye hatta dünyanın pek çok şehrinde, Gen-Art’ın eli değmiş sağlıklı bebeklerin varlığı bize güç ve enerji veriyor.
 Bebek isteği ile yanıp tutuşan bütün çiftleri çok iyi anlıyorum. Tüm çalışmalarım ve dualarım bu tutkunun sağlık ve huzurla gerçekleşmesi yolundadır.
 

                                       Opr. Dr. Sertaç ŞEN

1972 Yılında Kütahya’da doğdu. İlk öğrenimini Samsun’da tamamladı. Samsun 19 mayıs Lisesinden 1989 yılında mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp fakültesini 1996 yılında bitirdi. Genel Kurmay  Özel kuvvetler komutanlığında 2 yıl süre ile tabip olarak çalıştı.

1999-2003 yılları arasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum  Kliniğinde ihtisas yaparak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını aldı. Mecburi hizmetini Erzurum Mareşal Çakmak Askeri hastanesinde  klinik şefi olarak yaptı. Daha sonra İstanbul Gümüşsuyu Askeri hastanesinde görev yaptı. 2005 yılında TSK ‘dan ayrılarak Erzurum şifa hastanesinde tüp bebek üzerine çalışmaları oldu.Memorial hospital ve Bornova Şifa Hastanesinde  IVF eğitim süreçleri geçirdikten sonra Ankara  üniversitesi IVF merkezinden  tüp bebek sertikasını aldı.

Halen Gen Art Tüp bebek ve üreme Biyoteknolojisi merkezinde  görevine devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 Opr. Dr. M. Müfit Günel (Ürolog)

 02.01.1957 yılında Ankara’da doğan M. Müfit Günel, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara Kurtuluş Lisesi’nde tamamlamıştır. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Dr. Günel,  N/Aksaray cezaevi tabipliğindeki mecburi hizmetinin ardından, 1984-88 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi’nde üroloji ihtisasını yapmıştır. 1988-90 yılları arasında Ağrı 200 Yataklı Asker  Hastanesinde askerlik görevini tamamlayan Dr. M. Günel, 1990-95 yılları arasında Batman Devlet Hastanesi, 1995-2004 yılları arasında Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, 2004-2007  yılları arasında Ankara Z.T.B. Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 2007-2010 yılları arasında da geçici görevli olarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde çalışmıştır.  Ağustos 2010’dan beri devam ettiği Ankara Z.T.B. Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çayyolu Semt Polikliniğindeki görevinden emekli olarak kamudaki görevine son vermiştir. 1993  yılından beri önce Technomed Sonolith 3000, ardından da halen çalışmayı sürdürdüğü StonelithV3 cihazı ile binlerce hastayı tedavi ederek, bu alanda zor elde edilebilecek bir deneyim sahibi  olmuştur. Ankara Ürologlar Derneği’nin düzenlediği 1. ve 2. Laparoskopi kurslarına katılan Dr. M. Müfit Günel, ilk laparoskopi sertifikalı ürologlardan olup, Turkurolap grubunun da  kurucularındandır. Dr. Günel’in erkek infertilitesi ile ilgisini ayrı bir paragrafta değerlendirmek gerekir. Bu alandaki çalışmalarına 2004 yılında, Z.T.B. Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma  Hastanesi’nde başlayan Dr. M. Müfit Günel, atıl durumdaki ameliyat mikroskopunu çalışır duruma geçirerek, mikroTESE (azoospermik erkekten mikroskop altında sperm eldesi) ve erkek infertilitesi  ile ilgili mikro cerrahi uygulamalarına başlamıştır. Bugüne kadar 6 tüp bebek merkezine mikroskop alınması ve mikroTESE ameliyatlarına başlanmasında öncülük eden Dr. Müfit Günel’in, 2500’e  yaklaşan mikroTESE deneyiminin kazandırdığı, azoospermik erkeklerde testisten sperm elde etme oranları, dünya ortalamalarının çok üstündedir. MikroTESE ameliyatları yanı sıra, tüp bebek  uygulamalarının laboratuvar kısmına da ilgi duyan Dr. Günel, aynı hastanenin ÜYTE merkezinde aldığı eğitimle, Embriyoloji ve ICSI sertifikasına sahip Türkiye’deki 2 ürologdan biridir. Evli olan Dr.  M. Müfit Günel’in, Elif(20) ve Zeynep(15) adında 2 kız çocuğu vardır

.Anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Jale ŞENYURT

 1961 yılı Kayseri-Develi doğumludur. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nden mezun olmuştur. 1988 yılında Alev estetisyenlik kursundan güzellik uzmanlığı sertifikası almıştır.1997  yılında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nden anestezi ve reanimasyon sertifakasını  almıştır.. 2005 yılında Ankara Flavius güzellik merkezinden medikal estetik sertifikasını almıştır. 2007 yılında  Yeditepe Üniversitesi  hipnoterapi 1,2,3. sertifikasyon programına katılmıştır.1997 yılındaYüksek İhtisas Hastanesi ‘nde anestezi uzmanı olarak yaklaşık 8000 hasta çalışmıştır.1997 yılından beri  saç ekimlerinde görev almaktadır.1997-2008 yılları arasında Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı olarak yaklaşık 12000 hasta çalışmıştır 2008 yılından beri  Gen-Art Tüp  Bebek Merkezinde anestezi uzmanı olarak çalışmaktadır.2012 yılından beri  Always Beauty güzellik merkezinin kurucusu ve işletmecisidir. 2014 yılından beri muayenehanesi  bulunmaktadır.Rejyonal Anestezi deneyimi vardır. Yerli ve yabancı anestezi dergilerinde muhtelif makale ve yayınları mevcuttur. Evli ve bir çocuk annesidir.  

 Yard. Doç. Dr. Evrim Ünsal(Embriyolog)

1975 Kayseri doğumludur. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Histoloji embriyoloji yüksek lisans programını tamamlayan Ünsal 2005 yılında Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Doktora ünvanını almıştır. 2000-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Embriyoloji Laboratuvarı’nda çalışma yeterliliği ve 2006 yılında Mikroenjeksiyon sertifikalarını almıştır. 2011 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent ünvanını almıştır.

2002 yılından beri kliniğimiz Embriyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuvarları'nda Embriyolog olarak çalışan Evrim Ünsal, IVF uygulamalarının yanı sıra Preimplantasyon Genetik Tanı ile tek gen ve kromozomal hastalıklarının taranması ile ilgili pek çok çalışmada bulunmuştur.İki çocuk annesİ olan Yard.Doç.Dr.Evrim Ünsal 2015 yılından itibaren İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde  öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
 
LABORATUVAR EKİBİMİZ
 
 

Hande Batırbaygil (Biyolog)

1981 yılı Gaziantep doğumludur.2004 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur.2005 yılında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesin’den embriyoloji laboratuvarında çalışma yeterliliği ve 2008 yılında mikroenjeksiyon sertifikalarını almıştır.2005-2008 yıllarında Kavaklıdere Nisan Tüpbebek Merkezinde 2011-2012 yıllarında Maya Tüpbebek Merkezinde  embriyolog olarak çalışmıştır.2013 yılından beri  kliniğimiz embriyoloji laboratuvarında embriyolog olarak çalışmaktadır. Hande Batırbaygil 1 erkek çocuk annesidir.

 

 

 

 

Ahmet Atik (Biyolog)

 1985 yılı İzmit doğumludur.2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen Edebiyat  Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-  Embriyoloji Anabilim Dalında uygulamalı oosit mikromanüplasyonu ve mikroenjeksiyon (ICSI), 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımla Üreme Teknikleri merkezinde  temel hücre  kültürü teknikleri ve endometrium-embriyo ko-kültürü uygulamaları sertifikalarını almıştır.2009-2013 Maya Tüpbebek Merkezinde biyolog olarak çalışmış, 2011 yılında Irak Azadi Hospital Hewa IVF  Center ‘da embriyoloji laboratuvar kurulumu ve personelin eğitiminde görev almıştır. 2013 yılı itibariyle kliniğimiz embriyoloji laboratuvarında biyolog olarak çalışmaktadır. Ahmet Atik 1 kız çocuk  babasıdır.

 


Seda Polat (Biyolog)

1990 yılı izmir doğumludur.2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat  Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılından beri kliniğimizin embriyoloji laboratuarında  biyolog olarak çalışmaktadır.

 

 

Nursen İMGEL

(Hemşire)

 

Buket MENGÜTAY

 (Hemşire)

 

Büşra Öztürk

 (Hasta Danışmanı)

Aylin Güleç

 (Hasta Danışmanı)

                                  

Türkan Sultan Bilgi 

 (Teknik Personel)

 

       

                 Satı Konca

             (Teknik Personel)

 

     

Songül Döger

 (Yardımcı Personel)

           

Nurcihan Gül

(Yardımcı Personel)

 Yaşar YURDUSEVER 

 (Güvenlik Görevlisi)