GENETİK YAKLAŞIM
24 KROMOZOM TARAMA (ARRAY CGH)

24 Kromozom Tarama (Array CGH)

24 sure array CGH; Preimplantasyon genetik taramada (PGS) 24 kromozom teknolojisiDNA mikroarray tekniklerindeki yeni gelişmeler sayesinde artık 24 sure ve sureplex sistemleri ile 24 kromozomu 12 saat gibi kısa bir sürede tarayabilmekte ve kompetan embriyonun seçilmesi mümkün olabilmektedir. Bugüne kadar FISH ile yapılan ve  5-12 kromozomun incelenebildiği anöploidi taramaları yerini  array CGH teknolojilerine bırakmaktadır.  

ENDİKASYONLARI:

İleri anne yaşı

Tekrarlayan düşükler

Başarısız IVF denemeleri

Tek embriyo transferi için gebelik oluşturma potansiyeli yüksek embriyo seçimi

İlerleyen anne yaşıyla birlikte embriyolardaki anöploidi oranlarının  arttığı gösterilmiştir (1).
PGS’de 24 kromozom teknolojisi kullanıldığında FISH’e göre gebelik oranlarının iki kat arttığı (2) ve implantasyon oranlarının da %50 oranında artış gösterdiği rapor edilmiştir (3).
IVF sikluslarında tek embriyo transferi için uygun embriyonun seçiminde kullanılabilecek önemli bir tekniktir
24 kromozom taranarak uygulanan PGS ile implantasyon oranlarının arttırılması ve transfer edilecek embriyoların daha ayrıntılı eliminasyonu neticesinde tek embriyo transferi ile çoğul gebeliklerin de önlenmesi amaçlanmaktadır.

1)Molecular Human Reproduction, Vol.16, No.8 pp. 583–589, 2010 Nathan R. Treff et al.
2) (Sher et al., 2009)
3) (Schoolcraft et al., 2009). Mol Hum Reprod. 2010 December; 16(12): 944–949.) D.S. Johnson,1et al