GENETİK YAKLAŞIM
KADIN VE ERKEK İNFERTİLİTESİ İÇİN ÖNERİLEN GENETİK TESTLER

 Kadın infertilitesi için önerilen genetik testler :

 • Karyotip (kromozom analizi)
 • Frajil X ile ilişkili prematur ovaryen yetmezlik (FXPOI)
 • FSH polimorfizmi
 • 5-reductase-2 gen (SRD5A2)
 • Androjen resöpter gen 

 

Erkek infertilitesi için önerilen genetik testler :

 • Karyotip (kromozom analizi)
 • Y kromozom mikrodelesyon analizi
 • Kistik fibrozis
 • TMST (Testis mayoz spesifik test)
 • Sperm FİSH 
 • Sperm DNA hasar testi