GENETİK YAKLAŞIM
LİM-15 PCNA GEN İFADESİ TESTİ

 Sperm hücreleri mayoz bölünme ile çoğalan hücreler olup mayoz bölünmenin testis dokusunda aktif olduğunun gösterilmesi azospermik erkeklerde sperm oluşumunun olup olmadığı ile ilgili önemli bir belirteçtir. Bu anlamda mayoz bölünmede görev alan proteinlerin belirlenmesi sperm üretimi ile ilgili önemli bulgular vermektedir. Lim15/Dmc1 proteini mayoz aşamasında rekombinasyona dayalı DNA sentezinde görev alan bir proteindir. Yapılan çalışmalar Lim15/Dmc1 proteinin sadece mayoza spesifik hücrelerde ifade edildiğini göstermiş ve Lim15/Dmc1 proteinin PCNA proteini ile mayoz aşamasında işbirliği yaptığını ortaya koymuştur (1). PCNA hem somatik hücrelerde hem de mayotik hücrelerde ifade edilmektedir.  Bu iki proteinin ifadesi mayoz bölünme için kritik bir öneme sahiptir. PCNA ifadesi yeni bir çalışmada hastaların gonadotropin tedavisine cevap verip vermediğini tespit etmek için de kullanılmıştır(2) Lim15/Dmc1 ve PCNA ifadesi incelenerek hastaların gonadotropin tedavisine tepki verip vermediği hakkında bir kanıya varılabilir.

Özetle Söylemek Gerekirse; Lim 15 geni ekspresyon analizi testis dokusu içinde sperm yapımını sağlayan mayoz bölünmenin olup olmadığını veya olma potansiyelini (olabileceğini) gösteren önemli bir belirteçtir.

Dolayısıyla azoospermik hastalarda Lim 15 gen ekspresyonuna bakılarak:

1.     Hastanın sperm üretimi var mı?

2.     Hastanın sperm üretme potansiyeli var mı?

3.     Hastaya verilen tedavi bu potansiyeli arttırmakta mı?

4.     Hastaya verilecek tedavinin etkin olup olmayacağının öngörülmesi sağlanabilecektir.

 

KAYNAK:

F.N. Hamada et al. (2007), Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) interacts with a meiosis-specific RecA homologues, Lim15/Dmc1, but does not stimulate its strand transfer activity. Biochemical and Biophysical Research Communications 352 : 836–842

E. Shinjo & K. Shiraishi et al (2013) The effect of human chorionic gonadotropin-based hormonal therapy on intratesticular testosterone levels and spermatogonial DNA Synthesis in men with non-obstructive Azoospermia.  Andrology 1(6):929-35