ÜREME KISIRLIK TEDAVİLERİ
PİEZO ELEKTRİK YÖNTEMİ İLE YUMURTA AKTİVASYONU

 

 Piezo elektrik , yumurta veya spermlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle tüp bebek denemelerinde başarısız olan çiftler için kullanılmaktadır.Bu teknik sayesinde önceki  tüp bebek denemelerinde hiç  döllenme elde edilemeyen (total fertilization failure) ve  hiç embriyo transferi yapılamamış vakalarda yumurta aktivasyonu sağlanmış ve embriyo elde edilebilmiştir.

Piezo elektrik yöntemi uygulanacak yumurta hücreleri, mikroenjeksiyon işleminden (ICSI) yarım saat  sonra  ‘ mikro tabak’  adı verilen cam kaplar içerisinde bulunan ve paralel iki elektrot arasında özel hazırlanmış tampon çözelti içerisine yerleştirilir. Yumurta hücrelerine elektro hücre manipülatör cihazı ile mikrovolt düzeyde akım verilir.Alternatif ve doğru akımlar,sperm ve yumurta hücrelerinin polarizasyonunu sağlayıp çekirdek membranlarını etkileyerek hücrelerin DNA’larının birleşmesini (nükleer füzyon) sağlamaktadır. Aynı zamanda hücrenin döllenme ve bölünmesi ile ilgili mekanik sistemi de uyarmaktadır .Bu teknik  TESE olgularında, total immotil sperm parametresine sahip hastalarda ve immatür sperm enjeksiyonu sonrasında  kullanılmakta olup bu sayede daha yüksek fertilizasyon oranları yakalanabilmiştir.Bu nedenle Piezo elektrik yöntemi alternatif bir  tedavi olma özelliği taşımaktadır.